Missie

IEDEREEN TELT

Kinderen van verschillende origine samenbrengen, laten genieten van hun favoriete sport en dat aan een prijs die voor elk kind haalbaar is.

Xtra Time 4 Society is het antwoord op deze stelling.

Hiervoor sloten we een samenwerkingsakkoord af met de stad Sint-Niklaas alsook met enkele van onze sponsors.

Dit resulteerde in het After School trainingsprogramma. Trainingen met zin voor spelplezier en een mentale opkikker. Kinderen van 6-12 kunnen in het hartje van Sint-Niklaas een dik uur lekker voetballen en dit na school.

Onze trainingen situeren zich rond het EduMove-concept. We gaan hier onder meer uit van volgende opvoedingsprincipes…

* Positieve benadering en stimulering van de jonge voetballer in een al even positief trainingsklimaat.
* Het leerproces staat centraal en niet de prestatie. Fouten mogen gemaakt worden!
* Kinderen aantonen dat ze meer kunnen dan ze denken en hun aanmoedigen een uitdaging aan te gaan en niet zozeer te kiezen voor zekerheden.
* Focus, initiatief nemen, denken, beslissingen durven nemen, zelfstandig EN in groep kunnen werken. Vaardigheden die ze nu en later in de maatschappij zeker zullen nodig hebben.
* Sport en spel als ontmoetingsplaats voor kinderen van verschillende origine waarbij onderling respect, verdraagzaamheid en vriendschap centraal staan.
* Plezier!

Met Xtra Time 4 Society hebben we gekozen om voetbal te brengen buiten de grenzen van de voetbalclub. Iedereen is welkom om na een drukke schooldag aan zijn/haar voetbalvaardigheden te werken en om daarnaast op een sportieve, speelse manier te werken aan de ontwikkeling van het individu.