De Xtra Voetbalacademie... ambitie en kwaliteit

Ben jij al even ambitieus als wij…? Wil je naast je belevingsmoment in de vakantieperiodes ook wekelijks trainen volgens de Xtra visie? Wel, we gaan er werk van maken!

Voor dit concept gaan we twee kanten uit… Enerzijds zullen we Xtra kwalitatieve trainingen voorzien waar iedereen aan kan deelnemen. Anderzijds zal er ook een XtraPlus aanbod zijn waarbij we als en met specialisten het beste van het beste willen aanbieden. 

We willen eraan beginnen medio september! Stay tuned en hou onze social media in het oog.